تجهیزات پزشکی دست دوم دیوار مد

تجهیزات آزمایشگاهی - دست دوم - دیوار مد

 • افزودن به علاقه‌مندیتوافقی
 • افزودن به علاقه‌مندیتوافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی120,000,000 تومان

  Mindray BC 3000+

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی7,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی640,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی150,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی130,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندیتوافقی

  ™A1c care

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی1,000,000 تومان

  آون

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندیتوافقی
 • افزودن به علاقه‌مندیتوافقی
 • افزودن به علاقه‌مندیتوافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی86,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی8,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی4,000,000 تومان