تجهیزات پزشکی دست دوم دیوار مد

هتلینگ بیمارستانی - دست دوم - دیوار مد

 • افزودن به علاقه‌مندی 14,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی 5,500,000 تومان

  تخت برقی

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 7,500,000 تومان

  تخت بستری برقی

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 19,500,000 تومان

  تخت بستری برقی

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 7,500,000 تومان

  تخت بستری برقی

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 22,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 12,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 12,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 15,000,000 تومان

  تخت شستشو بیمار

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 15,000,000 تومان

  تخت شستشو بیمار

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,000,000 تومان

  ترالی اورژانس

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی

  ترالی پانسمان

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 26,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,000,000 تومان