تجهیزات پزشکی دست دوم دیوار مد

فشارسنج خون - دست دوم - دیوار مد

 • افزودن به علاقه‌مندی900,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندیتوافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی800,000 تومان

  فشار سنج

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندیتوافقی

  فشار سنج

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندیتوافقی

  فشار سنج

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی400,000 تومان

  فشار سنج AlPK2 500c

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی1,200,000 تومان

  فشار سنج omron

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی1,200,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی1,000,000 تومان

  فشار سنج بازویی

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی950,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی3,300,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی2,200,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی800,000 تومان

  فشارسنج

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندیتوافقی

  فشارسنج

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی450 تومان

  فشارسنج

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی1,200,000 تومان

  فشارسنج alp k2

  1 سال قبل