تجهیزات پزشکی دست دوم دیوار مد

تجهیزات چشم پزشکی - دست دوم - دیوار مد

 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی

  Tonometer تونومتر

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 20,000,000 تومان

  آفتالمسکوپ و رتین

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی 140,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 200,000,000 تومان

  اتورفکتومتر

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 5,900,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 150,000,000 تومان

  اسلیت لامپ

  10 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی 200,000,000 تومان

  اسلیت لمپ تاپکن

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 5,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 4,800,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی 21,000,000 تومان

  دستگاه اتو تابکن

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 5,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی