تجهیزات پزشکی دست دوم دیوار مد

تجهیزات چشم پزشکی - دست دوم - دیوار مد

 • افزودن به علاقه‌مندیتوافقی

  Tonometer تونومتر

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندیتوافقی

  آفتالمسکوپ

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی20,000,000 تومان

  آفتالمسکوپ و رتین

  12 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی68,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی280,000,000 تومان

  اتو رفرکتومتر

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندیتوافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی140,000,000 تومان

  اتورفرکتور

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی140,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی65,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندیتوافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی200,000,000 تومان

  اتورفکتومتر

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی5,700,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی5,900,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندیتوافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی150,000,000 تومان

  اسلیت لامپ

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندیتوافقی