تجهیزات پزشکی دست دوم دیوار مد

تجهیزات چشم پزشکی - دست دوم - دیوار مد

 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی

  Tonometer تونومتر

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی

  آفتالمسکوپ

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 20,000,000 تومان

  آفتالمسکوپ و رتین

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 68,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 280,000,000 تومان

  اتو رفرکتومتر

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی 140,000,000 تومان

  اتورفرکتور

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 140,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 65,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی 200,000,000 تومان

  اتورفکتومتر

  10 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 5,700,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 5,900,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی 150,000,000 تومان

  اسلیت لامپ

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی