تجهیزات پزشکی دست دوم دیوار مد
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,200,000 تومان

  اپکس فایندر

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 250,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 10,000,000 تومان

  اپکس فایندر IROOT

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی 6,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 280,000,000 تومان

  اتو رفرکتومتر

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,000,000 تومان

  اتواسکوپ

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,000,000 تومان

  اتوسکوپ نور سرد

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,800,000 تومان

  اتوسکوپ ریشتر

  3 ماه قبل